oltárkép
Honlap Események

Események
4. gyalogos zarándoklat
 

Gyalogos zarándoklat 2013. május 11-én Boldog Gizella tiszteletére

 

Boldog Gizella – Szent Imre – Szent István ereklyéit körbejárva,
Nyárlőrinc - Lakitelek - Szentkirály - Nyárlőrinc útvonalon.

 

 

Magyar Szent Család közbenjárását kérve imádkozunk családjaink, közösségeink, magyar hazánk és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és az egész világ bűneiért.

 Program:
 • 7:00 Gyülekező

 • 7:15 Kezdő imádság a nyárlőrinci templomban

 • 7:35 Indulás Nyárlőrincről

 • 10:50 Érkezés Lakitelekre (tervezett). Bevonulva a templomba közös imádság az ereklye előtt, majd a további időt táplálkozással, pihenéssel töltjük el.

 • 12:00 Indulás Lakitelekről

 • 14:40 Érkezés Szentkirályra (tervezett). Szintén közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt, melyet táplálkozás és pihenés követ.

 • 15:50 Indulás Szentkirályról

 • 18:10 Érkezés Nyárlőrincre (tervezett). Itt is közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt, majd pihenés, a szentmiséig.

 • 19:00 Záró szentmise

Ezt követően szeretetvendégség a megfáradt, megéhezett zarándokok és minden testvérünk részére.

 

Útvonal: 

Útvonal: Nyárlőrinc – 12,0 km – Lakitelek – 9,8 km – Szentkirály – 8,6 km – Nyárlőrinc = 30,4 km

 

Az útra enni- és innivalót mindenki hozzon magával.
Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település között.

A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt! A szükséges lábbeli legalább zárt cipő legyen, de javasoljuk a bakancs vagy magas szárú cipő használatát. Ragtapaszról, gyógyszerről, stb. mindenki maga gondoskodjon. Reggelre a harmat le lep mindent, a füves részek miatt erre is figyeljünk oda.

Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat. Mindenkinek van a családjában, közösségében kiért imádkoznia. Hordozzuk őket most közösen. Kérjük az imavállalók jelentkezését is!

Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezők

 
A Húsvéti Szent Háromnap Szertertásai

jezusMárcius 28. Nagycsütörtök

esti mise az utolsó vacsora emlékére
19 órakor.
Nagycsütörtöki szertartástól virrasztás, majd szent sír őrzése egészen a nagyszombati szertartásig.
A templom végig nyitva lesz, szabadon látogatható.

 


Március 29. Nagypéntek

Nagypénteken 14 órakor keresztút, Jézus szenvedésének és kereszthalálának időpontjában.
15 órától Irgalmasság kilencedének 1. napja - az irgalmasság órájában
(Irgalmasság kilencede megtalálható az "Én felüdítelek titeket" egyházközségi lapban)

Urunk szenvedésének ünneplése: 
19 órakor.

 

 

Március 30. Nagyszombat
15 órától Irgalmasság kilencedének 2. napja

Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szentáldozás ezen a napon csak, mint szent útravaló szolgáltatható ki.
A nagyszombati szertartás 19 órakor kezdődik. Utána feltámadási körmenet.

 

Március 31. HÚSVÉTVASÁRNAP

JÉZUS FELTÁMADÁSA

ünnepi szentmise: délelőtt 10 óra,
és este: 18 óra.

 

Április 1. húsvéthétfő 

szentmise reggel 8 órakor.

 
Nagyböjt - 2013

Keresztúti ájtatosság

Nagyböjt péntekjein a szentmise előtt negyed 6-kor kezdődik a keresztúti ájtatosság.

 

ruskoNagyböjti lelkigyakorlat


március 21- 22- 23-án, Virágvasárnap előtti csütörtök, péntek, szombat.
A lelkigyakorlatot Ruskó Norbert bócsai plébános atya vezeti.

 

BÖJTI FEGYELEM


Az Egyházban a nagyböjti idő a bűnbánat jegyében telik. A Szent 40 nap alatti péntekeken tartózkodni kell a húseledeltől mindazoknak, akik betöltötték a 14. életévüket. A többi péntek is engesztelő nap, de a hívek maguk választják meg az engesztelés formáját. Hamvazószerdán és Nagypénteken szigorú böjti nap van a 18 és 60 éves kor közötti híveink részére.

 

HÚSVÉTI SZENTÁLDOZÁS IDEJE


A Nagyböjttel kezdetét veszi a húsvéti szentáldozás teljesítésére alkalmas idő, mely Hamvazószerdától Szentháromság vasárnapjáig (február 13-tól május 26-ig) tart.

 
A húsvéti szent három nap szertartásai - 2016

Március  24. Nagycsütörtök 18 órakor.

Szentmise az utolsó vacsora emlékére

Nagycsütörtöki szertartástól virrasztás, majd a szent sír őrzése egészen a nagyszombati szertartásig.

A templom végig nyitva lesz, szabadon látogatható.

Március  25. Nagypéntek 

 • 14 órakor   keresztút.
 • 15 órától Irgalmasság kilencedének 1. napja - az irgalmasság órájában. (Irgalmasság kilencede megtalálható az "Én felüdítelek titeket" egyházközségi lapban)
 • 18 órakor Urunk szenvedésének ünneplése

Március 26. Nagyszombat

Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szentáldozás ezen a napon csak, mint szent útravaló szolgáltatható ki.

 • 15 órától Irgalmasság kilencedének 2. napja
 • 19 órakor  nagyszombati szertartás, utána feltámadási körmenet.

Március 27. HÚSVÉTVASÁRNAP - Jézus feltámadása

délelőtt 10 órakor, és este 18 órakor ünnepi szentmise
 
Március 28. húsvéthétfő
szentmise reggel 8 órakor.
 
 
 
 
 
 
 
A húsvéti szent három nap szertartásai - 2017
Április 13. Nagycsütörtök
esti mise az utolsó vacsora emlékére :
19 órakor.
Nagycsütörtöki szertartástól virrasztás, majd szent sír őrzése egészen a nagyszombati szertartásig.
A templom végig nyitva lesz, szabadon látogatható.
 
 
Ápilis14. Nagypéntek
14 órakor keresztút.   
 
Urunk szenvedésének ünneplése: 
19 órakor.
 
 
   Április 15. Nagyszombat
 Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szentáldozás ezen a napon csak, mint szent útravaló szolgáltatható ki.
 
A nagyszombati szertartás 19 órakor kezdődik, amelynek végén feltámadási körmenet lesz.  
 
     
Április 16. HÚSVÉTVASÁRNAP
JÉZUS FELTÁMADÁSA 
 Ünnepi szentmise: délelőtt 10 óra, és este: 18 óra.
 
 
      Április 17. húsvéthétfő: szentmise reggel 8 órakor.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ökumenikus Imahét

okumeneImahét
a Krisztus-hívők egységéért
2013. január 21-26

Hétfőn, kedden és szerdán nálunk; csütörtökön, pénteken és szombaton pedig református testvéreinknél fogunk 17 órától imaórát tartani.   

Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen imádkozna a keresztények egységéért! Az imahét programjáról itt olvashat.

 

Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, azon először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és kizárólag az egyesült államokbeli Graymoorban tartották meg. Az ökumenikus imahétre 1968 óta készítenek imafüzeteket, amelyeket elküldenek a világ minden tájára, hogy a helyi nyelvekre lefordítsák őket. Az esemény mintegy két évtizedes hagyományra tekint vissza Magyarországon. Az imahét napjain a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért.

 
Adventi lelkigyakorlat
December 15. 16. 17.
csütörtök, péntek, szombat
este 6 órakor.
Tartja:  Hatházi Róbert atya,
a kecskeméti Szent Miklós templom káplánja,
ifjúsági referens.
A szentmisék előtt gyóntatás.

 

Adventi lelkigyakorlatunk

december 5-én csütörtökön, 6-án pénteken este 6 órakor lesz.

 

A lelkigyakorlatot vezeti:  Kiss József atya, szabadszállási plébános.

 

A csütörtökön 4-órától lehetőség van a szentgyónás elvégzésére.

 

Adventi lelkigyakorlatunk folytatása

december 13-án pénteken, 14-én szombaton este 6 órakor lesz.

 

A lelkigyakorlatot vezeti:  Kovács Ferenc atya, kecskeméti Szent Család Plébánia káplánja.

 

A szentmisék előtt lehetőség van a szentgyónás elvégzésére.

 

 
Jótékonysági koncert
lakiteleki templom és plébániaépület tetőzetének felújítására egyházközségünk a Kalocsa-Kecskeméti Érsekségtől közel 3,5 millió Ft támogatást kapott. Ennek egy része kamatmentes kölcsön, melyet három év alatt kell törlesztenünk. Az elmúlt esztendőben a hívek adományai révén 600 000 Ft-ot fizettünk vissza az Érsekségnek. Az idei törlesztő részletre - mely szintén 600.000 Ft - tisztelettel kérjük a Testvérek nagylelkűségét!
2012. NOVEMBER 18-ÁN
A KATOLlKUS TEMPLOMBAN JÓTÉKONYSÁGI KONCERT LESZ. FELLÉPNEK A LAKITELEKI EÖTVÖS ISKOLA ZENETANÁRAI ÉS NÖVENDÉKEI, VALAMINT A
PEDAGÓGUS KAMARAKÓRUS. .
A SZENTMISE EZEN A NAPON 9 ÓRAKOR KEZDŐDIK, EZT KÖVETI A KONCAERT.

fk2012. November 18-án 

A katollkus templomban jótékonysági koncertet rendezünk.

Fellépnek a lakiteleki Eötvös Iskola zenetanárai és növendékei, valamint a pedagógus kamarakórus. 

A szentmise ezen a napon 9 órakor kezdődik, ezt követi a koncert. 

 

 

A lakiteleki templom és plébániaépület tetőzetének felújítására egyházközségünk a Kalocsa-Kecskeméti Érsekségtől közel 3,5 millió Ft támogatást kapott. Ennek egy része kamatmentes kölcsön, melyet három év alatt kell törlesztenünk. Az elmúlt esztendőben a hívek adományai révén 600 000 Ft-ot fizettünk vissza az Érsekségnek.

Az idei törlesztő részletre - mely szintén 600.000 Ft - tisztelettel kérjük a Testvérek nagylelkűségét! 2012.

 

 

 
3. gyalogos zarándoklat
 

Gyalogos zarándoklat 2012. november 10-én Szent Imre tiszteletére

 

Szent Imre – Boldog Gizella – Szent István ereklyéit körbejárva,
Lakitelek - Nyárlőrinc - Szentkirály - Lakitelek útvonalon.
 

 

Magyar Szent Család közbenjárását kérve imádkozunk családjaink, közösségeink, magyar hazánk és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és az egész világ bűneiért.

 Program:
 • 6:00 Gyülekező
 • 6:30 Kezdő imádság a lakiteleki templomban
 • 6:50 Indulás Lakitelekről
 • 10:05 Érkezés Nyárlőrincre (tervezett). Bevonulva a templomba közös imádság az ereklye előtt,
 • majd a további időt táplálkozással, pihenéssel töltjük el.
 • 11:00 Indulás Nyárlőrincről
 • 13:20 Érkezés Szentkirályra (tervezett). Szintén közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt,
 • melyet táplálkozás és pihenés követ.
 • 14:30 Indulás Szentkirályról
 • 17:10 Érkezés Lakitelekre (tervezett). Itt is közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt,
 • majd pihenés, a szentmiséig.
 • 18:00 Záró szentmise
Ezt követően szeretetvendégség a megfáradt, megéhezett zarándokok és minden testvérünk részére.

 

Útvonal: 

Lakitelek - 12,0 km - Nyárlőrinc - 8,6 km - Szentkirály - 9,8 km – Lakitelek = 30,4 km

 

Az útra enni- és innivalót mindenki hozzon magával.
Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település között.

A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt! A szükséges lábbeli legalább zárt cipő legyen, de javasoljuk a bakancs vagy magas szárú cipő használatát. Ragtapaszról, gyógyszerről, stb. mindenki maga gondoskodjon. Reggelre a harmat le lep mindent, a füves részek miatt erre is figyeljünk oda.

Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat. Mindenkinek van a családjában, közösségében kiért imádkoznia. Hordozzuk őket most közösen. Kérjük az imavállalók jelentkezését is!

Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezők

 
Érseki szentmise
Templomunkban
szeptember 29-én szombaton este 6 órakor
a szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és T. Fejér Lajos gyergyókilyénfalvi plébános celebrálja.
 
Gyalogos zarándoklat 2012. május 28-án, pünkösdhétfőn
Pünkösdi megújulás a Magyar Szent Családdal

Gyalogos zarándoklat 2012. május 28-án, pünkösdhétfőn,
Lakitelek - Nyárlőrinc - Szentkirály - Lakitelek   útvonalon
.


Indulás reggel 7 órakor a lakiteleki templomtól, az útra bocsátó áldást követően.
Nyárlőrincen 1 óra, Szentkirályon 1-2 óra pihenő, mely során közös imádság a templomban az ereklye előtt.
Érkezés Lakitelekre, a záró szentmise 19 órakor.

A teljes zarándokút:
Lakitelek -> Nyárlőrinc -> Szentkirály -> Lakitelek   30,3 km.

Résztávok:
 • Lakitelek -> Nyárlőrinc     12,2 km    Boldog Gizellához
 • Nyárlőrinc -> Szentkirály     8,6 km    Szent Istvánhoz
 • Szentkirály -> Lakitelek     9,5 km    Szent Imréhez

Az útra enni- és innivalót mindenki hozzon magával. Meleg ebéd Szentkirályon, amelyre mind a 3 plébánost várjuk. Csajkáról és evőeszközről mindenki maga gondoskodjon (a szervezők nem biztosítják). A meleg ebédet (egytálétel) csak azok számára tudjuk biztosítani, akik azt előre jelzik!
Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település között.
Az induló helyre, illetve a záró helyről történő hazautazásról (résztáv esetén is), mindenki maga gondoskodjon.
A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt! Szükséges lábbeliről, ragtapaszról, gyógyszerről, stb. mindenki maga gondoskodjon.
Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat.

További kérdéssel, ebéd igénnyel a szervezőkhöz fordulhatnak:
Szuetta Béla – 30/473-2510
Rozsnyói Ákos – 70/325-4348
 
Nagyböjti lelkigyakorlat 2012
Nagyböjti lelkigyakorlatunk
március 22- 23- 24-én,
csütörtökön, pénteken, szombaton
este 6 órakor lesz.
Tartja:
Dr. Esiobu Anayo Augustus
nyárlőrinci plébános.
A szentmisék alatt
és a szentmisék után gyóntatás.

Nagyböjti lelkigyakorlatunk

 

március 22- 23- 24-én,csütörtökön, pénteken, szombaton este 6 órakor lesz.
A lelkigyakorlatot vezeti: Dr. Esiobu Anayo Augustus nyárlőrinci plébános.
A szentmisék alatt és a szentmisék után gyóntatás.

 

 
Szentségimádási napok
szim

Templomunkban egésznapos szentségimádási napokat tartunk minden évben a következő napokon:
március 1.  -  június 20.  -  november 16.

 

Egy órás szentségimádáson való részvételre minden hónap első vasárnapján az esti szentmise előtt 1 órával van lehetőség.

 

Szeretettel hívunk mindenkit, aki szívesen imádkozik!

 
Templomunk búcsúja

Jézus Szíve ünnep utáni vasárnap

 

 

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL