oltárkép
Honlap Események

Események
A húsvéti szent háromnap szertartásai - 2014

Április 17. Nagycsütörtök

esti mise az utolsó vacsora emlékére - 19 órakor

Nagycsütörtöki szertartástól virrasztás, majd szent sír őrzése egészen a nagyszombati szertartásig.
A templom végig nyitva lesz, szabadon látogatható.


Április 18. Nagypéntek

14 órakor keresztút - 15 órától Irgalmasság kilencedének 1. napja - az irgalmasság órájában.

(Irgalmasság kilencede megtalálható az "Én felüdítelek titeket" egyházközségi lapban)
Urunk szenvedésének ünneplése:
19 órakor.

 

Április 19. Nagyszombat

Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szentáldozás ezen a napon csak, mint szent útravaló szolgáltatható ki.
15 órától Irgalmasság kilencedének 2. napja

A nagyszombati szertartás 19 órakor kezdődik. Utána feltámadási körmenet.

 

Április 20. Húsvétvasárnap

JÉZUS FELTÁMADÁSA
ünnepi szentmise délelőtt 10 óra, és este 18 óra.

Április 21. Húsvéthétfő 

szentmise reggel 8 órakor.

 
Karácsonyi szertartások rendje - 2019

December 24. kedd

a gyermekek pásztorjátéka
16 órakor
Ugyanezen a napon éjféli mise.

 

December 25. szerda

Krisztus születése
reggel 8 és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék

 

 

 

December 26. csütörtök

Szent István, első vértanú ünnepe

reggel 8 órakor kezdődnek a szentmise

 

December 29. vasárnap

Szent Család vasárnapja

reggel 8 és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék
A reggeli szentmisén történik a jubiláló házasok  megáldása.

December 31. kedd

év végi hálaadó szentmise
este 6 órakor

 

Január 1. szerda

újév, Szűz Mária Isten anyja

reggel 8 és este 6 órakor kezdődnek a szentmisék

_____________________________________________________________________

 
A húsvéti szent háromnap szertartásai - 2015

 

Április 2. Nagycsütörtök:  

 
esti mise az utolsó vacsora emlékére :
19 órakor.
Nagycsütörtöki szertartástól virrasztás, majd szent sír őrzése egészen a nagyszombati szertartásig.
A templom végig nyitva lesz, szabadon látogatható.
 
 
 Április 3. Nagypéntek: 
 
14 órakor keresztút. 
15 órától Irgalmasság kilencedének 1. napja - az irgalmasság órájában.
 
Urunk szenvedésének ünneplése: 
19 órakor.
 
 
 Április 4. Nagyszombat: 
 
 Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szentáldozás ezen a napon csak, mint szent útravaló szolgáltatható ki.
15 órától Irgalmasság kilencedének 2. napja.
 
A nagyszombati szertartás 19 órakor kezdődik. Utána feltámadási körmenet.    
 
 
  Április 5.  HÚSVÉTVASÁRNAP: 
JÉZUS FELTÁMADÁSA:
 
ünnepi szentmise:   délelőtt 10 óra és este: 18 óra.
 
 
 Április 6.  húsvéthétfő : szentmise reggel 8 órakor.
 
 
Karácsonyi szertartások rendje - 2016

December 24-én szombaton 4 órakor
a gyermekek  pásztorjátéka.
Ugyanezen a napon éjféli mise.
 
December 25. vasárnap Krisztus születése:
reggel 8 és este 6 óra.
 
December 26. hétfő Szent István  vértanú
reggel 8 óra.
A 8 órai szentmisén a jubiláló házasok megáldása.
 
December 30. péntek Szent Család napja:
este 6 óra.
 
December 31. szombat év végi hálaadás
este 6 óra.
 
Január 1. vasárnap  újév
Szűz Mária Isten anyja:
reggel 8 és este 6 óra
 

 

_____________________________________________________________________

 
Ökumenikus Imahét 2014

 

Ökumenikus Imahét a Krisztus-hívők egységéért

2014. január 19-26.

Hát részekre szakítható-e Krisztus?
1Kor 1,1-17 alapján

 

okumene2Hétfőn, kedden és szerdán református testvéreinknélcsütörtökön, pénteken és szombaton pedig nálunk  fogunk 17 órától imaórát tartani.   A szombati imádság után agapéval várjuk a testvéreket.

Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen imádkozna a keresztények egységéért! 

 

Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, azon először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt, és kizárólag az egyesült államokbeli Graymoorban tartották meg. Az ökumenikus imahétre 1968 óta készítenek imafüzeteket, amelyeket elküldenek a világ minden tájára, hogy a helyi nyelvekre lefordítsák őket. Az esemény mintegy két évtizedes hagyományra tekint vissza Magyarországon. Az imahét napjain a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért.

Imafüzet letöltése...

 
Adventi lelkigyakorlat 2013.
advent

 

Az adventi lelkigyakorlat 
templomunkban

 

december 5 - 6 - 7-én  csütörtökön, pénteken, szombaton
este, a 6 órai szentmisék alkalmával lesz.

A lelkigyakorlatot
Szécsényi Attila, a Kecskemét – Szentcsalád plébánia káplánja vezeti.

A szentmisék előtt és alatt
gyóntatás.

 

 

 

 
Adventi lelkigyakorlat 2014.
advent

Az adventi lelkigyakorlat
templomunkban

 

december 19-én pénteken este a 6 órai20-án szombaton este a 6 órai

és 21-én vasárnap reggel a 8 órai

szentmisék alkalmával lesz.

A lelkigyakorlatot
P. Pál Csaba Dániel, OSPPE,  pálos szerzetes vezeti.

A szentmisék előtt és alatt
gyóntatás.

 

 

 

 
Adventi lelkigyakorlat 2015
advent

 

Az adventi lelkigyakorlat
templomunkban

 

december 3-án csütörtök este a 6 órai, 4-én pénteken este a 6 órai

és 5-én szombaton este a 6 órai

szentmisék alkalmával lesz.

 

A lelkigyakorlatot


Ivanics Zoltán, 

a Kiskunfélegyházi Óplébánia  káplánja.

 

A szentmisék előtt és alatt lehetőség van a szentgyónás elvégzésére.

 

 

 

 
Adventi lelkigyakorlat 2016
advent

 

Az adventi lelkigyakorlat
templomunkban

 

december 8-án csütörtök este a 6 órai, és  9-én pénteken este a 6 órai

szentmisék alkalmával lesz.

 

A lelkigyakorlatot


Varga Tamás, 

cibakházi plébános.

 

A szentmisék előtt és alatt lehetőség van a szentgyónás elvégzésére.

 

 

 

 
6. gyalogos zarándoklat
 

Gyalogos zarándoklat 2013. november 9-én Szent Imre tiszteletére

 

Szent Imre – Boldog Gizella – Szent István ereklyéit körbejárva,
Lakitelek - Nyárlőrinc - Szentkirály - Lakitelek útvonalon.
 

 

Magyar Szent Család közbenjárását kérve imádkozunk családjaink, közösségeink, magyar hazánk és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és az egész világ bűneiért.

 Program:
 • 6:00 Kezdő imádság a lakiteleki templomban

 • 6:20 Indulás Lakitelekről

 • 9:35 Érkezés Nyárlőrincre. Bevonulva a templomba közös imádság az ereklye előtt,

 • 10:00 Szentmise, amelyet Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mutat be,
  majd a további időt táplálkozással, pihenéssel töltjük el.

 • 12:00 Indulás Nyárlőrincről

 • 14:20 Érkezés Szentkirályra. Szintén közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt,
  melyet táplálkozás és pihenés követ.

 • 15:30 Indulás Szentkirályról

 • 18:10 Érkezés Lakitelekre (tervezett). Itt is közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt.

 • 18:30 Záró áldás, majd pihenés.

 

Útvonal: 

Lakitelek - 12,0 km - Nyárlőrinc - 8,6 km - Szentkirály - 9,8 km – Lakitelek = 30,4 km

 

Az útra enni- és innivalót mindenki hozzon magával.
Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település között.

A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt! A szükséges lábbeli legalább zárt cipő legyen, de javasoljuk a bakancs vagy magas szárú cipő használatát. Ragtapaszról, gyógyszerről, stb. mindenki maga gondoskodjon. Reggelre a harmat le lep mindent, a füves részek miatt erre is figyeljünk oda.

Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat. Mindenkinek van a családjában, közösségében kiért imádkoznia. Hordozzuk őket most közösen. Kérjük az imavállalók jelentkezését is!

Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezők

 

 
12. Magyar Szent Család Zarándoklat
 
 

Gyalogos zarándoklat 2015. november 7-én Szent Imre tiszteletére

 

Szent Imre – Boldog Gizella – Szent István ereklyéit körbejárva,
Lakitelek - Nyárlőrinc - Szentkirály - Lakitelek útvonalon.
 

 

Magyar Szent Család közbenjárását kérve imádkozunk családjaink, közösségeink, magyar hazánk és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és az egész világ bűneiért.

 Program:
 • 6:00 Gyülekező

 • 6:20 Kezdő imádság a lakiteleki templomban

 • 6:40 Indulás Lakitelekről

 • 9:55 Érkezés Nyárlőrincre. Bevonulva a templomba közös imádság az ereklye előtt, majd a további időt táplálkozás, pihenés követi.

 • 11:10 Indulás Nyárlőrincről

 • 13:35 Érkezés Szentkirályra. Közös imádság a templomban az ereklye előtt, melyet táplálkozás és pihenés követ.

 • 14:30 Indulás Szentkirályról

 • 17:00 Imádság az elhunytakért a lakiteleki temetőben

 • 17:40 Érkezés Lakitelekre. Közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt, majd pihenés a szentmiséig.

 • 18:00 Záró szentmise, majd utána egy kis agapé.

 

Útvonal: 

Lakitelek - 12,0 km - Nyárlőrinc - 8,6 km - Szentkirály - 9,8 km – Lakitelek = 30,4 km

 

Az útra reggelit és innivalót mindenki hozzon magával. Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település között.

A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt. A szükséges lábbeli legalább zárt cipő legyen, de javasoljuk a bakancs vagy magas szárú cipő használatát. Az éjszaka leszálló harmat miatt fokozottan figyeljünk oda a megfelelő lábbeli kiválasztására. Ragtapaszról, gyógyszerről, stb. mindenki maga gondoskodik.

Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat. Mindenkinek van a családjában, közösségében kiért imádkoznia. Hordozzuk őket most közösen. Kérjük, hogy minél többen csatlakozzanak imáikkal, engesztelésükkel a zarándoklathoz. 

Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezők

 

 
5. Magyar Szent Család zarándoklat
 

Gyalogos zarándoklat 2013. augusztus 24-25-én
Szent István
 tiszteletére

 

Szent István – Szent Imre – Boldog Gizella ereklyéit körbejárva,
Szentkirály - Lakitelek - Nyárlőrinc - Szentkirály útvonalon.

 

 

Magyar Szent Család közbenjárását kérve imádkozunk családjaink, közösségeink, magyar hazánk és nemzetünk lelki megújulásáért, valamint felajánljuk engesztelésül fáradtságunkat, imáinkat bűneinkért és az egész világ bűneiért.

 Program:
 • Gyülekező 24-én  21:40-től a szentkirályi templomkertben.

 • 22:00 Kezdő imádság a szentkirályi templomban

 • 22:20 Indulás Szentkirályról az útra bocsátó áldást követően

 • 1:00 Érkezés Lakitelekre. Bevonulva a templomba közös imádság az ereklye előtt, majd a további időt táplálkozással, pihenéssel töltjük el.

 • 2:05 Továbbindulás Lakitelekről Nyárlőrincre.

 • 5:20 Érkezés Nyárlőrincre. Szintén közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt, melyet táplálkozás és pihenés követ.

 • 6:35 Továbbindulás Szentkirályra.

 • 8:55 Érkezés Szentkirályra. Itt is közös imádsággal kezdünk a templomban az ereklye előtt, majd a templomból kivonulva letelepszünk a szabadtéri oltár körül. A búcsúi szentmiséig az időt ki-ki pihenéssel, táplálkozással, imádsággal, szentgyónással töltheti el.

 • 10:00 Búcsúi szentmise.

 

Útvonal: 

A teljes zarándokút: 30,4 km.

Szentkirály - Lakitelek 9,8 km Szent Imréhez
Lakitelek - Nyárlőrinc 12,0 km Boldog Gizellához
Nyárlőrinc - Szentkirály 8,6 km Szent Istvánhoz

 

 

Az út során megéhezik az ember, javasoljuk, hogy mindenki hozzon enni- és innivalót magával. Különösen azért, mert a búcsúi szentmisének déli 12 óra előtt biztosan nem lesz vége.

 

Az éjszakai folyamatos haladás miatt csak 15 éven felüliek számára lehetséges a részvétel. Ennek az az oka, hogy hajnali 3-5 óra között a felnőttek számára is megterhelő az alváshiány és a fáradtság miatti álmosság. (Ezt az éjszakai bejárás és a 2. zarándoklat során mi magunk is megtapasztaltuk.) Mit lehet kezdeni egy útszélére leült, álmos, vagy alvó gyermekkel? Semmit. Ezt szeretnénk megelőzni.

 

Aki nem tudja vállalni végig az utat, az is bekapcsolódhat résztávokra 1-1 település között. 15 év alatt Nyárlőrinctől lehet bekapcsolódni.

Szentkirályon éjszakára az autókkal be lehet állni a templom kerítésén belülre.

 

A zarándokúton mindenki saját felelősségére vesz részt! A szükséges lábbeli legalább zárt cipő legyen, de javasoljuk a bakancs vagy magas szárú cipő használatát. Ragtapaszról, gyógyszerről, stb. mindenki maga gondoskodjon. Éjszaka a harmat le lephet mindent, a füves részek miatt erre is figyeljünk oda.

 

Azok a testvérek, akik egészségi, vagy egyéb okok miatt nem tudnak rész venni a zarándokúton, imafelajánlásaikkal hordozhatják a zarándokokat. Mindenkinek van a családjában, közösségében kiért imádkoznia. Hordozzuk őket most közösen, akár a zarándokokkal együtt virrasztva is. Kérjük az imavállalók jelentkezését is!

 

Kérdéssel e-mailben vagy telefonon fordulhatnak hozzánk:

A szervezők

 

 
Templomunk búcsúja - 2013

agoston

 

 

Szeretettel várjuk a híveket

A LAKITELEKI JÉZUS SZÍVE BÚCSÚRA!

A 2013. június 9-én  délelőtt 10 órakor

kezdődő ünnepi szentmise szónoka:  


Dr. Esiobu Anayo Augustus

nyárlőrinci plébános
templom plébánosa lesz.

_______________________________________________________________________

 

 

 
Szentjánosbogár tábor


szb1Szentjánosbogár tábor lesz Lakiteleken!

 

Június 30 és július 5 között megmozdulnak az ország fiataljai. Az ország több településén, köztük Lakiteleken is összegyűlnek, hogy felejthetetlen élményekben legyen részük a Szentjánosbogár tábor keretén belül.

 

Ekkor az ország minden tájáról mintegy 140 10-16 éves korú gyermek érkezik községünkbe. A tábor helyi szervezői nagy lelkesedéssel készülnek erre a hétre és vendégszerető lakiteleki családok segítségét is kérik.

Szervezők: Rózsáné Bőszén Ilona, Rózsa Szabina, Tábori Anna Ilona, Kozma Andrea, Boros Rebeka, Lovas Norbert.

Kik azok a Szenjánosbogarak? Miért jönnek hozzánk? Mivel fogják tölteni idejüket községünkben? Minderre most választ adunk! 

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL