oltárkép
Honlap Események A húsvéti szent háromnap szertartásai - 2015

A húsvéti szent háromnap szertartásai - 2015

 

Április 2. Nagycsütörtök:  

 
esti mise az utolsó vacsora emlékére :
19 órakor.
Nagycsütörtöki szertartástól virrasztás, majd szent sír őrzése egészen a nagyszombati szertartásig.
A templom végig nyitva lesz, szabadon látogatható.
 
 
 Április 3. Nagypéntek: 
 
14 órakor keresztút. 
15 órától Irgalmasság kilencedének 1. napja - az irgalmasság órájában.
 
Urunk szenvedésének ünneplése: 
19 órakor.
 
 
 Április 4. Nagyszombat: 
 
 Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szentáldozás ezen a napon csak, mint szent útravaló szolgáltatható ki.
15 órától Irgalmasság kilencedének 2. napja.
 
A nagyszombati szertartás 19 órakor kezdődik. Utána feltámadási körmenet.    
 
 
  Április 5.  HÚSVÉTVASÁRNAP: 
JÉZUS FELTÁMADÁSA:
 
ünnepi szentmise:   délelőtt 10 óra és este: 18 óra.
 
 
 Április 6.  húsvéthétfő : szentmise reggel 8 órakor.