oltárkép
Honlap Események A húsvéti szent három nap szertartásai - 2016

A húsvéti szent három nap szertartásai - 2016

Március  24. Nagycsütörtök 18 órakor.

Szentmise az utolsó vacsora emlékére

Nagycsütörtöki szertartástól virrasztás, majd a szent sír őrzése egészen a nagyszombati szertartásig.

A templom végig nyitva lesz, szabadon látogatható.

Március  25. Nagypéntek 

  • 14 órakor   keresztút.
  • 15 órától Irgalmasság kilencedének 1. napja - az irgalmasság órájában. (Irgalmasság kilencede megtalálható az "Én felüdítelek titeket" egyházközségi lapban)
  • 18 órakor Urunk szenvedésének ünneplése

Március 26. Nagyszombat

Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szentáldozás ezen a napon csak, mint szent útravaló szolgáltatható ki.

  • 15 órától Irgalmasság kilencedének 2. napja
  • 19 órakor  nagyszombati szertartás, utána feltámadási körmenet.

Március 27. HÚSVÉTVASÁRNAP - Jézus feltámadása

délelőtt 10 órakor, és este 18 órakor ünnepi szentmise
 
Március 28. húsvéthétfő
szentmise reggel 8 órakor.