Honlap Krónika 2016 2016.08.20. Szent István ünnepe

2016.08.20. Szent István ünnepe PDF Nyomtatás E-mail

Higgy, hagyatkozz, bízz, hallgasd és tedd !
 
Ünnepi szentmise és az új kenyér megáldása templomunkban  augusztus  20-án,  Szent István királynak, Magyarország fővédőszentjének ünnepén.   Albert István Csaba diakónus   - képünkön Ferenc atya bal oldalán - az ünnep evangéliumához ( Mt, 7, 24-29) kapcsolódva  a következőket mondta:
 
(Prédikációját terjes terjedelmében közöljük)
 
  Okos ember, balga ember. Sziklára, homokra építeni. 
Mindannyian tudjuk, melyik szimpatikusabb. Természetesen az okos ember és a sziklára való építkezés. Ez nagyon egyszerű. De nem mindegy az, hogy mit építünk: jelent, vagy jövőt? Nem mindegy, hogyan gondolkodunk? Szent István királyunk egyszerre gondolkodott jelenben és jövőben is. Tudta hogyan hozhat létre otthont, és tudta, mi az a szilárd alap, amire építhet.
A szikla Péter apostol. – Erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek erő rajta!  - mondta Jézus. Péter az, aki nagyon könnyen, tisztán és egyszerűen ráérez dolgokra. Ő az, aki látja és megvallja Jézusban az Isten fiát. Hitt. Törékeny hittel ugyan, de mégis lényének legmélyéről tör elő ez a hit. És ez az, amiért Péter szikla lesz.
Erre a sziklára épített Szent István is. A Jézusba vetett hit sziklájára. Ez az az erő, mely kétezer éve birtokában van a keresztényeknek, és ez az ami megtart. Aki emberi erőben bízik, vagy ahogy a zsoltáros mondja:   - Téved, aki lovától várja győzelmét,   mert bármily erős az, nem biztos menedék. - az az ember homokra épít. Szakad a zápor, ömlik az ár, süvít a szél, nekizúdul a háznak és az összedől, mert homokra épült. Zápor, ár, szél voltak, vannak és lesznek az ember életében. Az a  ház sem mentes ez alól, amely sziklára épült. Csak épp nem mindegy; megmarad, fennáll, vagy romhalmazként kudarcot vall. Ma is szakad a zápor, ömlik az ár, süvít a szél, de mégis megmaradunk. Megmaradunk? Ez már rajtunk múlik, rajtad múlik. Attól függ mit építesz? Jelent, vagy jövőt? 
Ha hallgatod Jézust, de csak hallgatod, az kevés. Építettél házat, de annak alapja nincs. Búzamag esett az útszélre. Ha hallgatod Jézust és tettekre váltod mindazt, amit hallgattál, akkor alkotsz valamit, valami olyat, ami nem csak neked hasznos,, hanem gyerekeidnek is, a jövőnek. Valamit hagysz magad után. Jövőt hagysz magad után.
Ez az, amiben nagy volt Szent István, és gondolom, ezt akarja mindannyiunk szívébe írni: Higgy, hagyatkozz, bízz, hallgasd és tedd! Építsd a jövőt ! 
 
Albert István Csaba diakónus megáldja és megszenteli a kenyeret
( A képeket Olajos István készítette.)
 
 
A szentmise végén, miután Márton Áron  szentté avatásáért imádkoztunk, Ferenc atya két idézetet olvasott föl a boldog emlékű püspöktől, amelyek mindmáig érvényesek, megszívlelendők:
 
1940.
Ne higgyétek, hogy most akkor boldogultok, ha mindenki külön fut a saját célja felé. Az egymásba kulcsolódott kezek szorítsák egymást, hogy továbbra is érezzétek, észrevegyétek egymás szívének lüktetését és meghalljátok a testvér ki nem mondott szavát, örömét, bánatát. 
 
 
1943.
Hányan vannak miközöttünk, akik tunya ábrándozások közepette elméletben sziklákat mozgatnak, ám a maguk cselekvési területén arra sem képesek, hogy akár egyetlen téglával is hozzájáruljanak templom, vagy iskola emeléséhez, fenntartásához.
 
 

További képek...