Események

Következő programjaink, ünnepeink.

Az Isteni Irgalmasság rózsafüzére

„Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.” → Ebben az imában az imádkozó felajánlja az Atyaistennek Jézus Krisztus Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét saját maga, felebarátai és az egész világ bűneinek bocsánatáért.

Az Isteni Irgalmasság üzenete

Az Isteni Irgalmasság apostola; Faustina Kowalska nővér szegény tízgyermekes családban látta meg a napvilágot, 1905-ben Lengyelországban. Már hétéves korában megérezte az Úr Jézus hívását. Húsz évesen lépett be az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjába. 13 évet élt látszólag egyszerűen – szakács, kertész és portás munkakörben szolgálva. Életét azonban végig kísérték misztikus élményei, melyek gyóntatóján – Sopocko atyán – kívül, még rendtársai előtt sem voltak ismertek.

A legfontosabb üzenet, amelyet jelenések során maga Krisztus nyilatkoztatott ki a nővér által az emberiségnek, hogy Isten legfőbb tulajdonsága a szeretet és az irgalom.

„Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas szívemre szorítani. (…) Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben….”

Az Isteni Irgalmasság kegyképe és rózsafüzére

Egy elragadtatásában Faustina nővér megpillantotta Krisztust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, másikkal pedig megérintette mellét, melyből egy fehér és egy piros sugár lövellt ki. A fehér a vizet szimbolizálja, ami megtisztítja a lelket, míg a piros a vér; a lélek ereje. Ezt az utasítást kapta Jézustól:

Irgalmas Jézus kegykép

„Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: ’Jézusom, bízom benned!’. Azt kívánom, hogy tiszteljék ezt a képet először a kápolnátokban, aztán az egész világon!”

„Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem, hogy már itt a földön győzedelmeskedni fog ellenségei felett, főként pedig halála óráján. Meg fogom védeni, mint saját dicsőségemet.”

Jézus Faustina nővérre bízta az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, amelyben az egész világ számára irgalmat kér az Atyától. Az ima során felajánljuk az Atyának Jézus Krisztus Testét, és Vérét, Lelkét és Istenségét az egész világ bűneinek bocsánatára. Mialatt egyesülünk Jézus áldozatával, arra a szeretetre hivatkozunk, amellyel a Mennyei Atya Fia által megajándékozott minket.

Faustina nővér a látomásokban kapott üzeneteket hat füzetben jegyezte le naplójába – hirdetve az irgalmasság idejét, „amely előkészíti a világot végső eljövetelemre”, ahogy Jézus ígérte.

Halálát követően (1938 – ekkor épp 33 éves volt), az Isteni Irgalmasság üzenete az egész világon elterjedt. II. János Pál pápa 2000-ben szentté avatta a lengyel apácát, a Katolikus Egyház egyik legjelentősebb misztikusát, és elrendelte az Isteni Irgalmasság ünnepét, amelyet Húsvét második vasárnapján tartjuk. (A szentatya később, 2005-ben épp ezen a napon hunyt el…)

Faustina Kowalska nővér hamvait Krakkó külvárosában, Lagiewnikiben őrzik kolostora kápolnájában, ahol az Irgalmas Jézus kegyképet is találjuk. II. János Pál pápa kívánságának megfelelően a zárda mellett épült fel az Isteni Irgalmasság Bazilikája, melyet 2002-ben a Szentatya maga szentelt fel. 2004-ben pedig, a bazilika altemplomában átadtak egy kápolnát, elsőként külön a magyar zarándokok számára (Szentek közössége-kápolna), melynek két szemközti oldalán végigfutó mozaik, mintegy hetven szentet és boldogot, illetve tiszteletre méltó magyar és lengyel személyt ábrázol. Az oltár előtt, helyezték el Szent István király karereklyéjének egy darabját, díszes ereklyetartóban.

 

Az Isteni Irgalmasság Rózsafüzére
Bevezető: ⏲ 15:00
✞Miatyánk…  ✞Üdvözlégy…  ✞Hiszekegy…

A nagy szem(ek)re:
✞ Örök Atya! Fölajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, – engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.

A kis szemekre:
✞ Jézus fájdalmas szenvedéséért: irgalmazz nekünk és az egész világnak!

Befejezésül:
✞ Szent Isten, Szent Erős Isten, Szent Halhatatlan Isten: irgalmazz nekünk és az egész világnak!
{ háromszor } 

✞ Jézusom, bízom Benned!
{ háromszor }

 

Források: irgalmasjezus.hu, megtestesules.info, salvator.hu

A két keresztút története
Templomunk ajtaján belépve rögtön feltűnik, hogy két különböző stáció képei néznek egymással farkasszemet. A bal oldalon láthatjuk az eredeti, többek szerint nulla művészi értékkel rendelkező sorozatot, amelyen az alakok nem feltétlen "életszerű" helyzetekben, ill. arckifejezésekkel, ám sokkal inkább felismerhető módon vannak ábrázolva. A jobb oldalon pedig egy színesebb, általában a műértők körében elismert szépségű, de a modern művészetet némely irányvonalát nem kedvelők számára első látásra felismerhetetlennek tűnő képsort találunk. A képek alatt az egyértelműség kedvéért kis táblákon - melyek egyesekben szép emlékeket idéznek - magyarázószöveget is láthatunk. Vitathatatlan azonban, hogy egyházközösségünk életét kissé felrázta a Bercz Antal által készített alkotás, melyet 2000-ben templomunknak ajándékozott. Az is tény, hogy a képeket nem mindenki fogadta szívesen. Akkor ezt megvitattuk, és végül amellett döntöttünk - plébánosunk enyhe sugalmazására - hogy mindkét képsort a falakra függesztjük. A két keresztút lehet a diplomácia jele, de lehet a viszályé is. Mindenesetre egyedivé tette templomunkat. A keresztútról, ill. történetéről további cikkeket olvashatunk... Keresztút Korabeli ironikus tézisek      Jézust halálra ítélik    Jézus vállára veszi a keresztet    Jézus először esik el a kereszt súlya alatt    Jézus Anyjával találkozik a keresztúton   Cirenei Simon segíti vinni Jézusnak a keresztet   Egy asszony (Veronika) megtörli kendőjével Jézus arcát   Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt   Jézus beszél a síró asszonyokhoz   Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt   Jézust megfosztják ruhájától   Jézust keresztre szegezik   Jézus meghal a kereszten     Jézust leveszik a keresztről és Anyja ölébe helyezik (Pieta) Jézust a sírba fektetik    
Figyelmeztetés
Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek egy része nélkülözhetetlen az oldal működéséhez, míg mások az oldal és a felhasználói élmény javítását segítik (követő cookie-k). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhely összes funkcióját.