Gyergyókilyénfalva

kilyenfalva1997 szeptember 20-óta egyházközségünk testvéri kapcsolatot ápol a gyergyókilyénfalvi egyházközséggel.

 

Kilyénfalva a Gyergyó-medencei településekhez viszonyítva későn szerepel a feljegyzésekben. Első alkalommal Kilyénfalváról, mint önálló településről az 1616-os lustra tesz említést. A település nevét Kölönte Béla a Kilián, Gilián, Gellén németből átvett keresztnevének tartja. Egy másik, általánosabb körben elfogadott magyarázat szerint a latin Kylianus személynév magyarba átültetett, és hangváltozáson átesett formájából alakult ki a magyar Kilyén. A falut először 1567-ben említik Tekerőpatakkal együtt. Minden valószínűség szerint Kilyénfalva Tekerőpatak tízese volt. E két falu megjelenése Gyergyószentmiklós határában a szentmiklósi határból való kiválás kezdetét jelentette. A kiválás évszázadokon keresztül tartott. Az 1616-os Gyergyószéki lustrában már 39 családdal szerepel Kilyénfalva.

 

Gyergyókilyénfalva néven a helységet először 1702-ben említik. A román Chileni elnevezés 1913-tól ismert, majd az első világháborút követően került bevezetésre.

A falu első fakápolnája 1646-ban épült, 1659-ben kőből újjáépítették. 1663-ban a faluban kolera pusztított. Mária Magdolna tiszteletére szentelt római katolikus temploma a korábbi gótikus kápolna helyett 1761-ben épült. 1831-ben megújították, tornyát pedig – mivel korábban villám sújtotta – újjáépítették.

szandeknyilatkozat

szekelyzaszlo21lobogo A gyergyókilyénfalvi testvéreink 2013. március 17. vasárnapi szentmisén egy székely zászlót ajándékoztak közösségünknek.  A zászlót Fejér Lajos gyergyószentmiklósi plébános áldotta meg és adta át. 

A legősibb székely címerképek, szimbólumok a NAP és a telőben levő HOLD. Jelen vannak valamennyi székely szék címerében, de a jóval korábbi székely kőemlékeken is! Címer és zászló esetében, természetesen égszínkék mezőben! A XVI. Század végéről fennmaradt zászlók egyöntetű tanúsága szerint az, égszínkék-arany-ezüst a kimondottan székely szimbólumszínek. Ugyancsak a XVI. század végéről fennmaradt zászlókról ismert a csillagos változat! Jelen zászló az egyetlen székely családból származó erdélyi fejedelem, Székely Mózes 1601- ből ismert névjeles zászlaja (égszínkék mezőben arany csík) alapján készült, a névjegyet a székely szimbólumokkal (Nap és Hold, a Nap csillagváltozata) helyettesítve. Így a nyolcágú  Nap-csillag számunkra a nyolc székely szék egységének is a jelképe, a telőben levő Hold pedig hitünk és reményünk, bizakodásunk szimbóluma.

A két keresztút története
Templomunk ajtaján belépve rögtön feltűnik, hogy két különböző stáció képei néznek egymással farkasszemet. A bal oldalon láthatjuk az eredeti, többek szerint nulla művészi értékkel rendelkező sorozatot, amelyen az alakok nem feltétlen "életszerű" helyzetekben, ill. arckifejezésekkel, ám sokkal inkább felismerhető módon vannak ábrázolva. A jobb oldalon pedig egy színesebb, általában a műértők körében elismert szépségű, de a modern művészetet némely irányvonalát nem kedvelők számára első látásra felismerhetetlennek tűnő képsort találunk. A képek alatt az egyértelműség kedvéért kis táblákon - melyek egyesekben szép emlékeket idéznek - magyarázószöveget is láthatunk. Vitathatatlan azonban, hogy egyházközösségünk életét kissé felrázta a Bercz Antal által készített alkotás, melyet 2000-ben templomunknak ajándékozott. Az is tény, hogy a képeket nem mindenki fogadta szívesen. Akkor ezt megvitattuk, és végül amellett döntöttünk - plébánosunk enyhe sugalmazására - hogy mindkét képsort a falakra függesztjük. A két keresztút lehet a diplomácia jele, de lehet a viszályé is. Mindenesetre egyedivé tette templomunkat. A keresztútról, ill. történetéről további cikkeket olvashatunk... Keresztút Korabeli ironikus tézisek      Jézust halálra ítélik    Jézus vállára veszi a keresztet    Jézus először esik el a kereszt súlya alatt    Jézus Anyjával találkozik a keresztúton   Cirenei Simon segíti vinni Jézusnak a keresztet   Egy asszony (Veronika) megtörli kendőjével Jézus arcát   Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt   Jézus beszél a síró asszonyokhoz   Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt   Jézust megfosztják ruhájától   Jézust keresztre szegezik   Jézus meghal a kereszten     Jézust leveszik a keresztről és Anyja ölébe helyezik (Pieta) Jézust a sírba fektetik    
Figyelmeztetés
Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek egy része nélkülözhetetlen az oldal működéséhez, míg mások az oldal és a felhasználói élmény javítását segítik (követő cookie-k). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhely összes funkcióját.