Bencés Obláták

Tiszaújfalun lévő kolostorban él a Szent Benedek Leányai közösség, amely önálló intézmény ugyan, de szoros kapcsolatban áll a Pannonhalmi Bencés Apátsággal. A bencés szerzetesrend női ága.
Mint sok szerzetesrendnek a bencéseknek is van világban élő "harmadrendje". (Első a férfiak, második a nők, harmadikak a világban élők csoportja) A bencések nél a harmadrendieket oblátusoknak (férfiak), oblátáknak (nők) nevezik, amely felajánlottat jelent.
A Szent Benedek Leányai közösséghez is tartozik oblátus csoport, amelynek néhány lakiteleki tagja is van. Az oblátusok arra ajánlották fel magukat, hogy a világban igyekeznek Szent Benedek Regulája szerint élni. Segíteni tehetségük szerint a plébániai közösséget, környezetükben Istennek tetsző
életet élni. Imában (pl. rendszeresen imádkozzák a zsolozsmát), ünnepekben, munkában közösséget vállaltak a kolostor életével.
Minden hónapban egy napot a kolostorban - kijelölt nővér irányitásával közös elmélkedéssel, imával töltenek, részt vesznek az ünnepekben, időnként munkában is. Egy évben egyszer három napos lelkigyakorlat segíti hitéletüket.
Az obláta csoportnak tagja lehet mindenki, aki erre vágyakozik. Nem kell hozzá semmiféle előképzettség. Van érdeklődési idő, amikor csak meg lehet ismerni a csoport, a kolostor életét.
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt.
Tyukász Alajosné

bencesekTiszaújfalun lévő kolostorban él a Szent Benedek Leányai közösség, amely önálló intézmény ugyan, de szoros kapcsolatban áll a Pannonhalmi Bencés Apátsággal. A bencés szerzetesrend női ága. 
Mint sok szerzetesrendnek a bencéseknek is van világban élő "harmadrendje". (Első a férfiak, második a nők, harmadikak a világban élők csoportja) A bencések nél a harmadrendieket oblátusoknak (férfiak), oblátáknak (nők) nevezik, amely felajánlottat jelent. 
A Szent Benedek Leányai közösséghez is tartozik oblátus csoport, amelynek néhány lakiteleki tagja is van. Az oblátusok arra ajánlották fel magukat, hogy a világban igyekeznek Szent Benedek Regulája szerint élni. Segíteni tehetségük szerint a plébániai közösséget, környezetükben Istennek tetsző életet élni. Imában (pl. rendszeresen imádkozzák a zsolozsmát), ünnepekben, munkában közösséget vállaltak a kolostor életével. 
Minden hónapban egy napot a kolostorban - kijelölt nővér irányitásával közös elmélkedéssel, imával töltenek, részt vesznek az ünnepekben, időnként munkában is. Egy évben egyszer három napos lelkigyakorlat segíti hitéletüket. 
Az obláta csoportnak tagja lehet mindenki, aki erre vágyakozik. Nem kell hozzá semmiféle előképzettség. Van érdeklődési idő, amikor csak meg lehet ismerni a csoport, a kolostor életét. 
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt.  

Tyukász Alajosné

A két keresztút története
Templomunk ajtaján belépve rögtön feltűnik, hogy két különböző stáció képei néznek egymással farkasszemet. A bal oldalon láthatjuk az eredeti, többek szerint nulla művészi értékkel rendelkező sorozatot, amelyen az alakok nem feltétlen "életszerű" helyzetekben, ill. arckifejezésekkel, ám sokkal inkább felismerhető módon vannak ábrázolva. A jobb oldalon pedig egy színesebb, általában a műértők körében elismert szépségű, de a modern művészetet némely irányvonalát nem kedvelők számára első látásra felismerhetetlennek tűnő képsort találunk. A képek alatt az egyértelműség kedvéért kis táblákon - melyek egyesekben szép emlékeket idéznek - magyarázószöveget is láthatunk. Vitathatatlan azonban, hogy egyházközösségünk életét kissé felrázta a Bercz Antal által készített alkotás, melyet 2000-ben templomunknak ajándékozott. Az is tény, hogy a képeket nem mindenki fogadta szívesen. Akkor ezt megvitattuk, és végül amellett döntöttünk - plébánosunk enyhe sugalmazására - hogy mindkét képsort a falakra függesztjük. A két keresztút lehet a diplomácia jele, de lehet a viszályé is. Mindenesetre egyedivé tette templomunkat. A keresztútról, ill. történetéről további cikkeket olvashatunk... Keresztút Korabeli ironikus tézisek      Jézust halálra ítélik    Jézus vállára veszi a keresztet    Jézus először esik el a kereszt súlya alatt    Jézus Anyjával találkozik a keresztúton   Cirenei Simon segíti vinni Jézusnak a keresztet   Egy asszony (Veronika) megtörli kendőjével Jézus arcát   Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt   Jézus beszél a síró asszonyokhoz   Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt   Jézust megfosztják ruhájától   Jézust keresztre szegezik   Jézus meghal a kereszten     Jézust leveszik a keresztről és Anyja ölébe helyezik (Pieta) Jézust a sírba fektetik    
Figyelmeztetés
Weboldalunkon cookie-kat használunk. Ezek egy része nélkülözhetetlen az oldal működéséhez, míg mások az oldal és a felhasználói élmény javítását segítik (követő cookie-k). Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a webhely összes funkcióját.